Besi Yemi

 

BESİ YEMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

İşkembesi gelişmiş ve buzağılıktan çıkmış olan erkek danaların kesime gidene kadar ki dönemlerinde sağlıklı ve maxsimum canlı ağırlık kazancı ile ideal yemden yararlanma oranlarını temin edecek şekilde formüle edilmiş yemlerdir. Besinin değişik dönenmlerine ve ihtiyaçlarına göre enerji ve protein bakımından dengenlenmektedir.

1. Besi Başlangıç Yemi

Besinin birinci dönemi olan büyüme-iskelet yapının geliştiği dönemde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir. 8- 10. aya kadar önerilmektedir.

2. Besi Geliştirme Yemi :

Besinin ikinci dönemi olan etlenme- kaslanma döneminde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir. 10- 1 3 aya kadar önerilmektedir.

3. Besi Bitirme Yemi :

Besinin son dönemi olan randıman- semirtme döneminde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir. 13 – kesime kadar olan dönemde önerilmektedir.

“Besi materyali olarak kullanılan hayvanın ırkı, yaşı ve kullanılan kaba yemin kalitesine bağlı olarak ortalama her 50 kg canlı ağırlık için dönemine uygun olarak 1 kg konsantre yem(besi başlangıç, besi geliştirme, besi bitiş) hesap edilerek rasyon ayarlanmalıdır.”

 

 

 

KOYUN  YEMLERİ

 

Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık faaliyetidir. Meradan maximum şekilde faydalanmayı gerektirir. Fakat ülkemiz mera şartları hayvanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek düzeyde değildir. Bu sebeple mera kalitesine göre koyunlara belli oranda konsantre yem takviyesi yapmak gerekir.

1. Toklu Besi Yemi

Özel olarak koç katımı öncesi yapılan kamçılama(flushing) döneminde koyunlara ve mera sezonu bitiminde ağıla dönen toklulara kesime sevk edilinceye kadar yedirilmek üzere hazırlanmış bir yemdir.

2.  Koyun Süt Yemi :

Gebeliğin son döneminden başlayarak emzirme ve sağım dönemi boyunca koyunlara yedirilmek üzere hazırlanmış bir yemdir.

 
 
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.Web Design by UİS.